Najčítanejšie
 
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka:

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov za rok 2012

11.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecná úprava časového rozlišovania nákladov a výnosov v podvojnom účtovníctve je predmetom úpravy § 5 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej iba „postupy účtovania“). V zmysle ods. 1

...
koniec ukážky
...

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia produktu online Účtovný TIP


Objednajte si online Účtovný TIP.

predplatné na 12 mesiacov