dnes je 16.4.2024

Účtovanie tržieb cez ERP uhrádzaných cez platobný terminál v roku 2024Garancia

22.3.2024, Mgr. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie zľavového poukazu v roku 2024Garancia

21.3.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zásoby na sklade a skladová evidencia v pizzerii v jednoduchom účtovníctveGarancia

20.3.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zaúčtovanie benefitu - športovej činnosti podľa zmluvy o poskytovaní služieb pre zamestnancovGarancia

20.3.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zaúčtovanie faktúry za služby od mobilného operátora na prelome účtovných obdobíGarancia

23.2.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie zásob spoločnosti v podvojnom účtovníctve v roku 2024Garancia

23.2.2024, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Úhrada došlých faktúr z decembra 2023 v roku 2024 a ich zaúčtovanie a uplatnenie do nákladovGarancia

19.2.2024, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zaúčtovanie pohybu zásob zo skladu do spotreby za celý rok na konci účtovného obdobiaGarancia

23.1.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie nároku na priznanú dotáciu vo forme odpustených úrokovGarancia

14.12.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Ocenenie tovaru pri jeho vyskladnení z dôvodu predaja z pohľadu účtovníctvaGarancia

13.12.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie podielových fondov a poplatkov za správu fondu v roku 2023Garancia

12.12.2023, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Nákup automobilu kombináciou hotovosti a úveru z pohľadu účtovníctva v roku 2023Garancia

8.12.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Oprava chyby minulého účtovného obdobia v roku 2023Garancia

23.11.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie cash-backu pri používaní firemnej kreditnej kartyGarancia

22.11.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Náklady na výskum a vývoj z pohľadu účtovníctva v roku 2023Garancia

20.11.2023, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie preplatku na nájomnom v nebytovom priestore v roku 2023Garancia

27.10.2023, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zaúčtovanie vkladu motorového vozidla spoločníkom do s. r. o. a jeho odpisovanie v roku 2023Garancia

26.10.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Prijatie dotácie zo štátneho rozpočtu z pohľadu účtovníctva v roku 2023Garancia

20.10.2023, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Vysporiadanie záväzkov a vystavenie faktúry aj za minulé účtovné obdobia v roku 2023Garancia

28.9.2023, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Nepeňažná náhrada škody z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH v roku 2023Garancia

20.9.2023, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zaúčtovanie postúpenia pohľadávky v roku 2023Garancia

25.8.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zaúčtovanie nákladov na rekvalifikačný kurz konateľa/spoločníka spoločnosti na správny účet v roku 2023Garancia

24.8.2023, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Poskytnutie bezúročnej pôžičky s. r. o. z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov v roku 2023Garancia

22.8.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie výdavkov na pohonné látky v roku 2023Garancia

21.8.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zaúčtovanie obstarania a odpisu automobilu so vstupnou cenou nad limitovanú vstupnú cenu 48 000 EUR v roku 2023Garancia

19.7.2023, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zaúčtovanie dobitia kreditu na kartu na umývacie boxy v roku 2023Garancia

22.6.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie postúpenia leasingu a predčasného ukončenia leasingu v roku 2023Garancia

21.6.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie o nakúpených batériách k fotovoltike v roku 2023Garancia

20.6.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie fakturácie spätného bonusu za odobratý tovar v roku 2023Garancia

23.5.2023, Ing, Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie výroby elektrickej energie vlastným fotovoltickým zariadením a predaja prebytočnej elektrickej energie v roku 2023Garancia

24.4.2023, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DiplFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Odstúpenie od zmluvy o dielo pri zákazkovej výrobe z pohľadu účtovníctva a dane z príjmovGarancia

21.4.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov pre správne vyčíslenie výsledku hospodáreniaArchív

22.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Postúpenie záväzku spoločnosti dodávateľom (veriteľom) inému dodávateľoviArchív

22.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení z účtovného a daňového pohľaduArchív

20.3.2023, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca DiplFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie úbytku záväzkov u predávajúceho pri predaji časti podniku v roku 2023Archív

22.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v jednoduchom a podvojnom účtovníctveArchív

19.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Tvorba rezervy v súvislosti s očakávaným rastom cien energií v roku 2023 z pohľadu zákona o účtovníctveArchív

19.1.2023, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Nákup automobilu kombináciou hotovosti a úveru z pohľadu účtovníctva v roku 2022Archív

13.12.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Prijatie dotácie zo štátneho rozpočtu z pohľadu účtovníctva v roku 2022Archív

21.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zúčtovanie zostatku na účte 472 - Sociálny fond v roku 2022Archív

20.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Oprava chyby minulého účtovného obdobia v roku 2022Archív

20.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zaplatenie faktúry platobnou kartou cez banku z pohľadu účtovníctva v roku 2022Archív

26.9.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP