dnes je 16.4.2024

Účtovanie použitia fondu odmien na výplatu odmien pre konateľov spoločnostiArchív

4.9.2017, Ing. Mária Cvečková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie nedeliteľného fondu v družstve v roku 2017Archív

9.10.2017, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie zákonného rezervného fondu v spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2017Archív

28.9.2017, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie zákonného rezervného fondu v akciovej spoločnosti v roku 2017Archív

6.11.2017, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2020 a od 1.10.2020 v príkladochArchív

25.3.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie tvorby a použitia kapitálových fondov - účet 413Archív

21.6.2017, Ing. Mária Cvečková, PARTNER AUDIT, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

23.8.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

9.3.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Poplatky z fondu opráv - účtovanie výdavkov v roku 2017Archív

24.7.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zúčtovanie zostatku na účte 472 - Sociálny fond v roku 2022Archív

20.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zvýšenie hodnoty sociálneho fondu v jednoduchom účtovníctve v roku 2022Archív

27.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zostatok na účte 472 - Záväzky zo sociálneho fondu v roku 2018Archív

7.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie pohľadávok voči zamestnancomGarancia

27.11.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie stravných lístkov v roku 2019Archív

30.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie stravných lístkov v roku 2020Archív

25.6.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie stravných lístkov v roku 2022Archív

27.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie tvorby a použitia sociálneho fondu v roku 2024Garancia

12.12.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie preventívnej lekárskej prehliadky u očného lekára v roku 2017Archív

3.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie zníženia základného imania v roku 2017Archív

3.3.2017, Bc. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie stravovania zamestnancov v roku 2023Archív

17.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Tvorba sociálneho fondu a účtovanie tvorby sociálneho fondu v roku 2023Archív

13.12.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie nepeňažných príjmov voči zamestnancom v roku 2023Archív

20.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie likvidačného zostatku v roku 2020Archív

28.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie likvidačného zostatkuArchív

7.12.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie likvidačného zostatku v roku 2018Archív

12.11.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie v novovzniknutej s. r. o. v roku 2024Garancia

19.3.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie v novovzniknutej s. r. o. v roku 2021Archív

11.12.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie v novovzniknutej s. r. o. v roku 2022Archív

27.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zaúčtovanie vkladu motorového vozidla spoločníkom do s. r. o. a jeho odpisovanie v roku 2023Garancia

26.10.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie na účte 325 - Ostatné záväzkyArchív

15.2.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie zákonného sociálneho a zdravotného poistenia zamestnancov v sústave jednoduchého účtovníctva v príkladochArchív

24.9.2020, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie v novovzniknutej s. r. o. v roku 2018Archív

2.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie elektronických stravných karietGarancia

20.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP