dnes je 16.4.2024

Účtovanie odmeny za sprostredkovanie a provízie v roku 2017Archív

13.7.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie a zdaňovanie transakcií v cestovnej kancelárii v roku 2018Archív

28.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie stravných lístkov v roku 2022Archív

27.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie stravných lístkov v roku 2019Archív

30.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie stravných lístkov v roku 2020Archív

25.6.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

9.3.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

23.8.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie stravovania zamestnancov v roku 2023Archív

17.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov v roku 2019Archív

11.7.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie nákupu obchodného podielu u kupujúceho v roku 2020Archív

29.5.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Tvorba rezerv z účtovného hľadiska v roku 2017Archív

29.5.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie stravného od 1.3.2021Archív

25.3.2021, Ing. Roman Juráš, www.jurasconsult.sk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie zníženia kúpnej ceny podielu v roku 2018Archív

25.5.2018, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Diaľničná známka z pohľadu časového rozlíšenia v roku 2019Archív

26.2.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Nadobudnutie obchodného podielu z pohľadu účtovníctva v roku 2018Archív

25.6.2018, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie prevodu z bežného účtu na brokerský účet v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

27.9.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov od 1. 1. 2024 a 1. 4. 2024Garancia

19.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v roku 2017Archív

29.11.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie diaľničných známok v roku 2023Garancia

26.6.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie na účte 325 - Ostatné záväzkyArchív

15.2.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie diaľničných známok v roku 2022Archív

26.7.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie tržieb evidovaných pokladnicou e-kasa v sústave podvojného účtovníctva v roku 2019Archív

12.9.2019, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie nevyfakturovaných dodávok v roku 2022Archív

26.9.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie colného dlhu v roku 2017Archív

13.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie a oceňovanie zásob v roku 2023Archív

21.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie poukazov v podvojnom účtovníctve v roku 2023Garancia

23.8.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie dlhodobého finančného majetku v roku 2017Archív

10.5.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2023 z účtovného hľadiskaArchív

22.1.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2022 z účtovného hľadiskaArchív

19.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2017 z účtovného hľadiskaArchív

24.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2018 z účtovného hľadiskaArchív

22.1.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2019 z účtovného hľadiskaArchív

28.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2021 z účtovného hľadiskaArchív

27.1.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2020 z účtovného hľadiskaArchív

27.1.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP