dnes je 16.4.2024

Účtovanie pôžičky poskytnutej dcérskej firme v roku 2018Archív

10.9.2018, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zápočet došlej faktúry s poskytnutou pôžičkou z pohľadu účtovníctva v roku 2022Archív

23.8.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie pôžičky v roku 2017Archív

22.8.2017, Ing. Adriana Stanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie dlhodobého finančného majetku v roku 2017Archív

10.5.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Prepojené účtovné jednotky v roku 2017Archív

12.5.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie dane z úrokov na bankovom účte v roku 2023Garancia

19.6.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Poskytnutie bezúročnej pôžičky s. r. o. z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov v roku 2023Garancia

22.8.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Opravné položky a odpis pohľadávky v roku 2017Archív

9.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie pôžičky medzi spoločníkom a s. r. o. v roku 2020Archív

9.3.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie prevodu z bežného účtu na brokerský účet v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

27.9.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie rezerv a opravných položiek v účtovnej jednotke v roku 2023Archív

22.2.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie nepeňažných príjmov voči zamestnancom v roku 2023Archív

20.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Lehota na vyúčtovanie poskytnutého preddavku v roku 2021Archív

29.11.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Výber z bankového účtu z pohľadu účtovníctva v roku 2022Archív

23.8.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovné operácie na konci roka 2023Garancia

8.12.2023, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie kurzových rozdielov v roku 2023Garancia

23.6.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie záväzkov v podvojnom účtovníctveArchív

20.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie tvorby a použitia sociálneho fondu v roku 2024Garancia

12.12.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie kurzových rozdielov v roku 2021Archív

29.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie kurzových rozdielov v roku 2019Archív

23.8.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie pohľadávok voči zamestnancomGarancia

27.11.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP