dnes je 16.4.2024

Náklady na výskum a vývoj z pohľadu účtovníctva v roku 2023Garancia

20.11.2023, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Podniky, ktorých sa týkajú rozšírené požiadavky na vykazovanie informácií vo výročnej správe v roku 2018 (1. časť)Archív

1.6.2018, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie goodwillu v podvojnom účtovníctve v roku 2022Archív

14.12.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie goodwillu v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

10.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie autorského práva v roku 2017Archív

31.5.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONNUT free | Účtovný TIP

Oceňovanie vybraných účtovných prípadov nadobudnutia majetku účtovnej jednotky v roku 2018Archív

28.9.2018, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Preukázanie zmarenej investície z pohľadu účtovníctva v roku 2020Archív

28.7.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie prezentačného videa podniku v roku 2017Archív

20.10.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Výročná správa neziskových účtovných jednotiek od 1.1.2022Archív

29.9.2021, Ing. Roman Juráš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Výnosy a náklady zákazkovej výroby v roku 2022Archív

27.4.2022, Ing. Roman Juráš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Prirodzený úbytok tovaru z pohľadu inventarizácie v roku 2022Archív

26.7.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Čo ak nie je možné oceniť majetok reálnou hodnotou?Archív

1.3.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Podniky, ktorých sa týkajú rozšírené požiadavky na vykazovanie informácií vo výročnej správe v roku 2018 (2. časť)Archív

12.6.2018, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Časové rozlíšenie licenčných poplatkov v roku 2018Archív

28.6.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie softvérových licencií v podvojnom účtovníctve v roku 2019Archív

14.5.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie softvérových licencií v podvojnom účtovníctve v roku 2022Archív

29.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie poskytnutých dotácií na energie v roku 2023Archív

19.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Nové povinnosti pre niektoré účtovné jednotky - podnikateľské subjekty v roku 2023 a 2024Archív

13.12.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Špecifikácia oprávnených žiadateľov „pomoci de minimis" a spôsob výpočtu v príkladochArchív

25.5.2021, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovné operácie na konci roka 2023Garancia

8.12.2023, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Prehľad najdôležitejších zmien v účtovníctve v roku 2022Archív

20.10.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP