dnes je 16.4.2024

Účtovanie energií v jednoduchom účtovníctve v roku 2019Archív

28.6.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie energií v jednoduchom účtovníctve v roku 2019Archív

26.7.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zásoby na sklade a skladová evidencia v pizzerii v jednoduchom účtovníctveGarancia

20.3.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve pri pozastavení živnosti v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

23.8.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

9.3.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Odpis pohľadávky dlžníka v jednoduchom účtovníctve v roku 2019Archív

26.2.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie neuhradených faktúr v jednoduchom účtovníctve v roku 2020Archív

24.8.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie zásob v gastroprevádzkach v jednoduchom účtovníctve v roku 2017Archív

24.8.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie platby za ubytovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

9.4.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie pohybov na úverovom účte v jednoduchom účtovníctve v roku 2019Archív

22.8.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Predaj motorového vozidla z pohľadu jednoduchého účtovníctva v roku 2019Archív

22.11.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zvýšenie hodnoty sociálneho fondu v jednoduchom účtovníctve v roku 2022Archív

27.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie prijatej finančnej pomoci v jednoduchom účtovníctve v roku 2021Archív

27.1.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od 1. januára 2019Archív

10.12.2018, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Stanovenie poklesu tržieb SZČO v jednoduchom účtovníctve v roku 2020Archív

28.5.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Výmena výkladu a jeho zaradenie do nákladov v jednoduchom účtovníctve v roku 2020Archív

24.9.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie spotrebného úveru od leasingovej spoločnosti v jednoduchom účtovníctve v roku 2021Archív

29.9.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie zákonného sociálneho a zdravotného poistenia zamestnancov v sústave jednoduchého účtovníctva v príkladochArchív

24.9.2020, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie zákonného sociálneho a zdravotného poistenia v sústave jednoduchého účtovníctva v príkladoch - podnikateľ SZČOArchív

27.7.2020, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v jednoduchom a podvojnom účtovníctveArchív

19.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie tržieb evidovaných pokladnicou e-kasa v sústave jednoduchého účtovníctva v roku 2019Archív

26.9.2019, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie finančnej pomoci v rámci opatrenia č. 2 v jednoduchom účtovníctve v roku 2021Archív

25.2.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov od 1. 1. 2024 a 1. 4. 2024Garancia

19.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie škody na vozidle pri dopravnej nehode v roku 2019Archív

18.6.2019, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Pravidlá účtovania postúpenej pohľadávkyArchív

13.12.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Vzory účtovnej závierky k 31.12.2017 pre podnikateľovArchív

20.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Príklady k zmenám v účtovníctve od 1.1.2019Archív

10.12.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Poplatky z fondu opráv - účtovanie výdavkov v roku 2017Archív

24.7.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zaplatenie faktúry platobnou kartou cez banku z pohľadu účtovníctva v roku 2022Archív

26.9.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2022Archív

29.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zmena účtovného obdobia a zodpovednosť za vedenie účtovníctvaGarancia

26.10.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP