dnes je 16.4.2024

Odpis pohľadávky na základe výsledku reštrukturalizačného konaniaArchív

8.3.2017, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Opravné položky a odpis pohľadávky v roku 2017Archív

9.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Odpis pohľadávky dlžníka v jednoduchom účtovníctve v roku 2019Archív

26.2.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie odpisu premlčanej pohľadávky v roku 2018Archív

7.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Vyradenie premlčaných pohľadávok z pohľadu účtovníctva v roku 2019Archív

31.5.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie pohľadávok v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

11.4.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie neuhradených pohľadávok a tvorba opravnej položky v roku 2018Archív

21.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie opravných položiek v roku 2017Archív

5.7.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Pravidlá účtovania postúpenej pohľadávkyArchív

13.12.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie pohľadávky voči dlžníkovi v reštrukturalizačnom konaníArchív

26.9.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie rezerv a opravných položiek v účtovnej jednotke v roku 2023Archív

22.2.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zaúčtovanie postúpenia pohľadávky v roku 2023Garancia

25.8.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie výstavby a obstarania nehnuteľnosti pre vlastné účely v roku 2018Archív

31.7.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie zmeny veriteľa v roku 2018Archív

30.7.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2017 z účtovného hľadiskaArchív

24.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie na účte 325 - Ostatné záväzkyArchív

15.2.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Inventarizácia a inventúra majetku a záväzkov v roku 2017Archív

21.8.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2018 z účtovného hľadiskaArchív

22.1.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2021 z účtovného hľadiskaArchív

27.1.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2020 z účtovného hľadiskaArchív

27.1.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie finančného daru v roku 2017Archív

31.10.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2019 z účtovného hľadiskaArchív

28.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie záväzkov podniku v reštrukturalizácii v roku 2019Archív

14.3.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie obstarania motorových vozidiel formou lízingu v roku 2018Archív

23.1.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve pri pozastavení živnosti v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie obstarania motorových vozidiel formou lízingu v roku 2019Archív

25.4.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie obstarania motorových vozidiel formou lízingu v roku 2020Archív

6.12.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie spotrebného úveru na základe zmluvy s leasingovou spoločnosťou v roku 2019Archív

26.7.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zlúčenie dcérskej a materskej spoločnosti z pohľadu účtovníctva v roku 2019Archív

25.11.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Inventarizačné rozdiely a vybrané účtovné prípady v roku 2019Archív

26.2.2019, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Zaúčtovanie vkladu motorového vozidla spoločníkom do s. r. o. a jeho odpisovanie v roku 2023Garancia

26.10.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie goodwillu v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

10.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie ubytovania v zahraničí uhradeného platobnou kartou v roku 2018Archív

25.10.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie opravných položiek k pohľadávkam v roku 2021Archív

27.7.2021, Ing. Roman Juráš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie goodwillu v podvojnom účtovníctve v roku 2022Archív

14.12.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie kúpy a predaja časti podniku v podvojnom účtovníctve v roku 2022Archív

29.11.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Inventúra a inventarizácia v účtovníctve v roku 2023Archív

19.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Odpis záväzku pred uplynutím splatnostiArchív

11.12.2017, Mgr. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

27.9.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Účtovný TIP