OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
2.11.2020 - daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 29.10.2020
1 EUR1,17 USD (-0,01)
1 EUR0,91 GBP (-0)
1 EUR4,62 PLN (+0,04)
1 EUR27,42 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2020.19 Úvodník


Ing. Stanislava Nogová

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v najnovšom dvojčísle časopisu Účtovný TIP sa dočítate o zmenách v účtovníctve v súvislosti s ukončením pandémie. Ukončuje sa odklad lehôt súvisiacich s účtovnou závierkou za rok 2019 a ukladanie dokumentov súvisiacich s účtovnou závierkou do registra účtovných závierok. Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30. 9. 2020, preto zmeškané povinnosti viažuce sa na zmeškané lehoty je potrebné splniť do 31. 12. 2020 (do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie), alebo ak má účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, tak je ich potrebné splniť do 2. 11. 2020.

Upozorňujeme aj na: Aktuálne finančné podpory podnikateľov z dôvodu opatrení COVID-19. V mesiaci október, kedy sa epidemiologická situácia z dôvodu pandémie COVID-19 znovu zhoršila, vláda SR prijala prísnejšie opatrenia spojené s obmedzeniami v niektorých podnikateľských odvetviach. Vláda SR zverejnila zmeny v podpore s názvom „Prvá pomoc plus”, kde sa zmeny v doteraz poskytovaných schémach podpory „Prvá pomoc” (najmä zvýšené maximálne sumy) týkajú už podpôr za celý mesiac október (a príp. neskôr).

V príspevku o účtovaní likvidačného zostatku v roku 2020 sa dozviete aj to, že po skončení likvidácie, po zostavení účtovnej závierky a schválení správy z likvidácie na účely zabezpečenia účtovníctva do dňa zániku účtovnej jednotky sa otvoria účty majetku a záväzkov a účtuje sa o vysporiadaní daňovej povinnosti a vyplatení podielu spoločníkov na likvidačnom zostatku.

V otázkach a odpovediach sa dočítate o náhradách trov konania prijatých advokátskou kanceláriou z pohľadu účtovníctva, o účtovaní rozdelenia nájomného na 12 mesiacov z pohľadu časového rozlíšenia, o vyradení pohľadávok z účtovníctva a o účtovaní nákupu softvéru a jeho následného predaja v roku 2020.

Príjemné čítanie Vám v mene celej redakcie želá


Ing. Stanislava Nogová
odborná redaktorka

Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. 10. 2020 na stiahnutie TU

 

Prostredníctvom on-line časopisu Účtovný TIP budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný dvojtýždenník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti účtovníctva. Vďaka nášmu newsletteru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Nové v on-line časopise:
Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.10.2020
Aktuálne finančné podpory dostupné pre podnikateľov v čase pandémie
Účtovanie zákonného sociálneho a zdravotného poistenia zamestnancov v sústave jednoduchého účtovníctva v príkladoch

Otázky a odpovede
Účtovanie zabezpečenia pitného režimu zamestnancov v roku 2020
Výmena výkladu a jeho zaradenie do nákladov v jednoduchom účtovníctve v roku 2020

V on-line časopise nájdete:

 • prehľadne a komplexne spracované oblasti z podvojného a jednoduchého účtovníctva,
 • odborné príspevky, ktoré sú pripravené renomovaným odborným autorským kolektívom,
 • praktické príklady ako najjednoduchšie predísť určitým problémom v oblasti účtovníctva,
 • prehľad predkontácií v nadväznosti na jednotlivé príklady,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • praktické informácie v podobe daňového kalendára, kurzy mien, sadzby NBS, cestovné náhrady, adresáre úradov s ich celými adresami,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Monika Ziškayová
 • Mgr. Lucia Hanusová
 • Ing. Adriana Stanková
 • doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
 • Ing. Eva Mihalíková
 • Ing. Ivana Glazelová

Spokojní zákazníci online časopisu

"Vždy som tu našiel zaujímavé články, ktoré sa týkajú legislatívy v oblasti účtovníctva."
Tibor S., Lučenec


"Keď som si bola niečím neistá pri účtovaní, viackrát mi pomohli vypracované otázky, kde autor podrobne vysvetlil konkrétnu situáciu z praxe."
Alžbeta H., Trenčín


"Uvítal som možnosť bezplatného odpovedného servisu, vďaka ktorému som dostal odpovede presne na to, čo som potreboval."
Jaroslav Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: