OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2021 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.1.2021
1 EUR1,22 USD (+0,01)
1 EUR0,89 GBP (+0,01)
1 EUR4,53 PLN (-0)
1 EUR26,09 CZK (-0,03)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2020.24 Úvodník


Ing. Stanislava Nogová

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v najnovšom dvojčísle časopisu Účtovný TIP sa dočítate o zmenách v účtovaní nevymožiteľných pohľadávok od 1. januára 2021. Vo väzbe na novelu zákona o DPH je pripravený návrh novely postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo, ktorá nadväzuje na úpravy v zákone o DPH úpravou účtovania na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty a účtoch 311 – Pohľadávky a 321 – Záväzky. Novela postupov účtovania však ešte nebola schválená.

Taktiež neprehliadnite: Zmeny v účtovníctve od 1. januára 2021 v príkladoch.

Upozorňujeme aj na: Účtovanie v novovzniknutej s. r. o. v roku 2021. Keďže spoločnosť s. r. o. musí vytvoriť otváraciu súvahu ku dňu vzniku spoločnosti, nemôže účtovať o zriaďovacích nákladoch na nákladových účtoch. Vyplýva to zo skutočnosti, že náklady nemajú počiatočné stavy a nevieme zostaviť otvárací výkaz ziskov a strát. Pre potrebu účtovania zriaďovacích nákladov používame účet 381 – Náklady budúcich období.

V príspevku o účtovaní poplatku za upomienku neuhradenej faktúry v roku 2021 sa dozviete aj to, že úrok z omeškania je sankciou za nedodržanie povinnosti uhradiť dlh riadne a včas a predstavuje určitý peňažný postih, ktorý musí dlžník zaplatiť. Úrok z omeškania tvorí príslušenstvo pohľadávky. V obchodno-záväzkových vzťahoch sa výška úrokov z omeškania riadi predovšetkým zmluvou, t. j. zmluvnými podmienkami.

V otázkach a odpovediach sa dočítate o účtovaní schválenej dotácie na nájomné a o účtovaní preplatku na nájomnom v nebytovom priestore v roku 2021.

Príjemné čítanie Vám v mene celej redakcie želá


Ing. Stanislava Nogová
odborná redaktorka

Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. 1. 2021 na stiahnutie TU

 

Prostredníctvom on-line časopisu Účtovný TIP budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný časopis prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti účtovníctva. Vďaka nášmu newsletteru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Nové v on-line časopise:
Zmeny v účtovaní nevymožiteľných pohľadávok od 1.1.2021
Zmeny v účtovníctve od 1. januára 2021 v príkladoch
Účtovanie v novovzniknutej s. r. o. v roku 2021
Účtovanie poplatku za upomienku neuhradenej faktúry v roku 2021

Otázky a odpovede
Účtovanie schválenej dotácie na nájomné v roku 2021
Účtovanie preplatku na nájomnom v nebytovom priestore v roku 2021

V on-line časopise nájdete:

 • prehľadne a komplexne spracované oblasti z podvojného a jednoduchého účtovníctva,
 • odborné príspevky, ktoré sú pripravené renomovaným odborným autorským kolektívom,
 • praktické príklady ako najjednoduchšie predísť určitým problémom v oblasti účtovníctva,
 • prehľad predkontácií v nadväznosti na jednotlivé príklady,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • praktické informácie v podobe daňového kalendára, kurzy mien, sadzby NBS, cestovné náhrady, adresáre úradov s ich celými adresami,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2021,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Monika Ziškayová
 • Mgr. Lucia Hanusová
 • Ing. Adriana Stanková
 • doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
 • Ing. Eva Mihalíková
 • Ing. Ivana Glazelová

Spokojní zákazníci online časopisu

"Vždy som tu našiel zaujímavé články, ktoré sa týkajú legislatívy v oblasti účtovníctva."
Tibor S., Lučenec


"Keď som si bola niečím neistá pri účtovaní, viackrát mi pomohli vypracované otázky, kde autor podrobne vysvetlil konkrétnu situáciu z praxe."
Alžbeta H., Trenčín


"Uvítal som možnosť bezplatného odpovedného servisu, vďaka ktorému som dostal odpovede presne na to, čo som potreboval."
Jaroslav Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: