dnes je 16.4.2024

Účtovný TIP
Produkt manažér

2024.03 Úvodník

Ing. Kristína Segečová

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v najnovšom čísle časopisu Účtovný TIP sa dočítate zmenách v postupoch účtovania pre podvojné účtovníctvo od 15. 3. 2024. Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo opatrenie z 29. februára 2024 č. MF/005391/2024-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. V opatrení sú upravené postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v nadväznosti na zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prinášame Vám aj príspevok evidovaní a účtovaní tržieb v e-kase v roku 2024 v podvojnom účtovníctve. Podnikatelia, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby v prílohe č. 1 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, musia evidovať tržby prostredníctvom e-kasy. Účtovanie tržieb cez elektronickú registračnú pokladnicu uhrádzaných cez platobný terminál v podvojnom účtovníctve upravuje §49 ods. 5 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

Neprehliadnite taktiež príspevok o účtovaní v novovzniknutej s. r. o. v roku 2024.

V otázkach a odpovediach sa dočítate o zaúčtovaní benefitu športovej činnosti podľa zmluvy o poskytovaní služieb pre zamestnancov, o zásobách na sklade a skladovej evidencii v pizzerii v jednoduchom účtovníctve, o účtovaní zľavového poukazu v roku 2024, a o účtovaní tržieb cez ERP uhrádzaných cez platobný terminál v roku 2024.

Príjemné čítanie Vám v mene celej redakcie želá

Ing. Kristína Segečová
odborná redaktorka

Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. 3. 2024 na stiahnutie TU

(pre stiahnutie PDF je nutné prihlásenie)

 

Prostredníctvom on-line časopisu Účtovný TIP budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný časopis prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti účtovníctva. Vďaka nášmu newsletteru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Nové v on-line časopise:

Zmeny v postupoch účtovania pre podvojné účtovníctvo od 15. 3. 2024
Evidovanie a účtovanie tržieb v e-kase v roku 2024 v podvojnom účtovníctve
Účtovanie v novovzniknutej s. r. o. v roku 2024

Otázky a odpovede:
Zaúčtovanie benefitu - športovej činnosti podľa zmluvy o poskytovaní služieb pre zamestnancov

Zásoby na sklade a skladová evidencia v pizzerii v jednoduchom účtovníctve
Účtovanie zľavového poukazu v roku 2024
Účtovanie tržieb cez ERP uhrádzaných cez platobný terminál v roku 2024

V on-line časopise nájdete:

 • prehľadne a komplexne spracované oblasti z podvojného a jednoduchého účtovníctva,
 • odborné príspevky, ktoré sú pripravené renomovaným odborným autorským kolektívom,
 • praktické príklady ako najjednoduchšie predísť určitým problémom v oblasti účtovníctva,
 • prehľad predkontácií v nadväznosti na jednotlivé príklady,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • praktické informácie v podobe daňového kalendára, kurzy mien, sadzby NBS, cestovné náhrady, adresáre úradov s ich celými adresami,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2022,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2022 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Monika Ziškayová
 • Mgr. Lucia Hanusová
 • Ing. Adriana Stanková
 • doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
 • Ing. Eva Mihalíková
 • Ing. Ivana Glazelová

Spokojní zákazníci online časopisu

"Vždy som tu našiel zaujímavé články, ktoré sa týkajú legislatívy v oblasti účtovníctva."
Tibor S., Lučenec


"Keď som si bola niečím neistá pri účtovaní, viackrát mi pomohli vypracované otázky, kde autor podrobne vysvetlil konkrétnu situáciu z praxe."
Alžbeta H., Trenčín


"Uvítal som možnosť bezplatného odpovedného servisu, vďaka ktorému som dostal odpovede presne na to, čo som potreboval."
Jaroslav Š., Košice

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 15.4.2024
1 EUR1,07 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,29 PLN (+0,04)
1 EUR25,32 CZK (-0,01)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV