dnes je 16.4.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Evidovanie a účtovanie tržieb v e-kase v roku 2024 v podvojnom účtovníctve

18.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.1.2 Evidovanie a účtovanie tržieb v e-kase v roku 2024 v podvojnom účtovníctve

Ing. Alena Zábojová

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP”) je

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.


 + 421 - 2 - 33 00 55 55 kristina.segecova@dashofer.sk